Homepage Тези конспект уроку


Тези конспект уроку


Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу 1. Але такий конспект важче поповнювати новими матеріалами, висновками й узагальненнями. Конспект на окремих листках полегшує подальшу роботу над ним: його зручніше поновлювати, редагувати. Намагайтеся передати думки автора своїми словами. Помічайте на полях значення нових та незнайомих слів і понять, записуйте власні думки, коментарі, оцінки прочитаного. Мета тематичного конспекту — глибше, всебічно вивчити проблему, підготувати матеріали для доповіді, лекції. Під час першого читання складіть простий детальний план — послідовний перелік основних думок автора. Під час повторного читання відзначте, як автор доводить основні думки своєї роботи. Бібліографічний опис книги має чітку послідовність: А. Існують два основні способи оформлення конспекту в зошиті на окремих аркушах Конспект у зошиті має ті переваги, що його легше оформити, зручніше брати з собою тощо. Група «Символістів» познайомить нас із скороченням, умовними позначеннями в контексті. Домашнє завдання 1 рівень — підготувати приклад художнього твору; 2 рівень — підготувати приклад публіцистичної статті; 3 рівень — підготувати приклад науково-популярної статті. Конспект — це короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції. Основні вимоги до скорочення слів 1. Коли вам трапляються незрозумілі слова чи вирази, зробіть позначку на полях, а після лекції запишіть тлумачення цих слів за словником. Не скорочуються власні назви. Конспект складається з плану, стисло викладених основних положень, фактів і прикладів. Іноді виникає потреба законспектувати кілька творів, близьких за тематикою. Але для того, щоб більше і детальніше дізнатися, я пропоную вам познайомити нас із тим матеріалом, який ви дослідили і підготували на урок. Порядок складання конспекту та його види 1. Можна сказати, що конспект — це тези, розширені, доповнені конкретним матеріалом, фактами цифри, таблиці, схеми. Крім наведених скорочень у конспекті використовують різні умовні позначення, символи, математичні знаки. Під час конспектування великого тексту вказуйте на полях відповідні сторінки книги. Щоб правильно конспектувати, потрібно перш за все навчитися складати план і тези твору, що вивчається. Поділіть текст на логічно-смислові частини. Цитуйте лише те, на що можна буде посилатися як на авторитетний виклад думки. Працюючи з матеріалами збірника, укажіть на полях вихідні дані всієї книги, а потім, на основному полі запису,- назву глави, статті, оповідання.


Тема: Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух Мета: · Узагальнити й систематизувати знання учнів про різні форми запису прочитаного і почутого; · Формувати вміння складати конспект висловлювання, що сприймається на слух; · Виховувати в учнів самостійність у роботі.


Під час читання відмічайте незрозумілі місця, незнайомі слова, нові імена, дати. Не скорочуються власні назви. Скорочувати можна лише ті слова, які однозначно встановлюються за конспектом. Після детального вивчення цієї літератури складається план конспекту, за яким пишеться тематичний конспект. Багато в чому він близький до реферату або до доповіді на певну тему. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу 1. Повідомлення теми та мети уроку III. Якщо ви конспектуєте газетну чи журнальну статтю, посилання на неї оформлюється наступним чином діти досліджують і наводять приклади. Конспект складається з плану, стисло викладених основних положень, фактів і прикладів. Під час першого читання складіть простий детальний план — послідовний перелік основних думок автора. Але для того, щоб більше і детальніше дізнатися, я пропоную вам познайомити нас із тим матеріалом, який ви дослідили і підготували на урок. Крім наведених скорочень у конспекті використовують різні умовні позначення, символи, математичні знаки.

Related queries:
-> кaк зaрегистрировaться в игре warface видео уроки
Такий конспект може бути як стислим, так і детальним.
-> ответы по математике 4 класс моро 2 часть 2010 год
Щоб правильно конспектувати, потрібно перш за все навчитися складати план і тези твору, що вивчається.
-> флейринг видео уроки основное
Це насамперед часто вживані слова або терміни, які повторюються в тексті.
-> ответы на кроссворды по эимология
Це насамперед часто вживані слова або терміни, які повторюються в тексті.
-> бесплатно видео урокам по изучению английского языка с нуля
Мета тематичного конспекту — глибше, всебічно вивчити проблему, підготувати матеріали для доповіді, лекції.
->SitemapТези конспект уроку:

Rating: 100 / 100

Overall: 98 Rates