Home Зразок бланку в пенс йний 2011 безплатно


Зразок бланку в пенс йний 2011 безплатно


Котляревський; в Панас Мирний. Революції, 12 Додайте кнопку на своєму сайті:. Тексти офіційно-ділового стилю вимагають: а двозначності тлумачення змісту; б точності формулювань, документації тверджень; в суто розмовної лексики. Реквізити особистого доручення: а штамп; номер; дата; назва виду документа; текст; зразок підпису особи, якій видано доручення; підпис керівника установи; печатка; б назва документа; текст; дата; підпис особи, яка склала доручення; завірення підпису; в назва документа; тематичний заголовок; основна частина. Никакими другими свойствами фигур, даже если они нам кажутся очевидными, пользоваться нельзя. Заява — це: а документ, в якому особа установа вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи установи і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення; б документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації; в офіційне повідомлення, в якому викладається певне прохання з коротким його обґрунтуванням. Кожний пункт наказу починається з дієслова: а у формі наказового способу; б у формі умовного способу; в у формі дійсного способу. Перекладіть подані словосполучення українською мовою: Наложить штраф, вызвать по служебным делам, обрисовать способы исследования, появиться вовремя, принять к сведению, объявить выговор, выплатить пособие, начать в 10. Офіційні доручення можуть бути: а разовими, загальними й постійними; б разовими, спеціальними й загальними; в спеціальними, загальними й тимчасовими. Перекладіть поданий текст: Текущая переписка между учреждениями применяется для разрешения оперативных вопросов и обеспечения управленческих аппаратов необходимой информацией. Культура ділового спілкування, - К. Вища форма загальнонародної мови — це: а територіальні діалекти; б наріччя; в сучасна українська літературна мова. Головна ознака літературної мови: а варіативність; б черговість; в унормованість. Провідміняйте подані прізвища, імена та по батькові, попередньо записавши їх українською мовою: Василенко Татьяна Михайловна, Семенюк Григорий Ильич, Скляренко Оксана Петровна, Ващук Екатерина Николаевна, Зайчук Анатолий Васильевич, Романчук Василий Николаевич, Кияшко Александр Александрович. Нормативним є таке слововживання: а вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет; б вакансія, написати автобіографію, імунітет; в вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет. Запишіть подані імена українською мовою: Ефим, Савелий, Евгений, Лукьян, Демьян, Виталий, Мирослав, Ярослав, Павел, Георгий, Леонид, Валерий, Валентин, Иван, Максим, Аркадий, Богдан, Пётр, Василий, Владлен, Владислав. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові: Ілля, Кузьма, Сава, Броніслав, Лука, Валерій, Олексій, Микола, Василь, Сергій, Микита, Данило, Єлизар, Пантелеймон, Юлій, Устим, Тихін, Тимофій, Станіслав. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Запишіть подані словосполучення разом, окремо, через дефіс. Утворіть прикметники від поданих слів: Опонент, радість, область, честь, виїзд, хвастати, сонце, пристрасть, тітка, баласт, людина, університет, юнак, випуск, кріпак, чех, контраст, сирота, бурят, вояк, латиш, ткач, калмик, печеніг, якість, нацист.


Ревекка, Наталья, Надежда, Таисия, Любовь, Матрёна, Лукерья, Инесса, Дарья, Карина, Вячеслава, Елизавета, Агнесса, Анна, Александра, Белла, Марина, Лариса, Полина.


Утворіть прикметники від поданих слів. Складіть зразки документів: заява про надання грошової допомоги; доручення на одержання стипендії; розписка про одержання грошей в позику; пояснювальна записка; довідка з місця тимчасового проживання; автобіографія; характеристика на військовослужбовця; протокол засідання виборчої комісії; витяг із протоколу. Протокол загальних зборів підписують: а голова зборів і секретар; б голова зборів і керівник структурного підрозділу; в голова зборів і керівник. Утворіть прикметники від поданих слів: Опонент, радість, область, честь, виїзд, хвастати, сонце, пристрасть, тітка, баласт, людина, університет, юнак, випуск, кріпак, чех, контраст, сирота, бурят, вояк, латиш, ткач, калмик, печеніг, якість, нацист. Використаний у контрольних роботах і тестових завданнях матеріал підібрано відповідно до частотності його вживання у діловому професійному мовленні. Запишіть подані прізвища українською мовою: Хлебодаров, Вячеславова, Ветрова, Тихонов, Вяльцева, Кириллов, Парфёнов, Воробьёва, Всеволожский, Хоролец, Григорьев, Любич, Грабарь, Киселёва, Козинец, Козырев, Комиссар, Кощеева, Седелкин, Снегов, Алябьев. Головна ознака літературної мови: а варіативність; б черговість; в унормованість. Документ, в якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статі, рукопису, називається: а анотацією; б відгуком; в рефератом. Нормативним є вживання таких словосполучень: а телерадіомовна кампанія, виборча компанія, весела компанія, посівна кампанія; б телерадіомовна кампанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна компанія; в телерадіомовна компанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна кампанія. Точне відтворення оригіналу — це: а копія; б відпуск; в витяг. Котляревський; в Панас Мирний. Спілкування — це: а один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування; б не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, у ставленні один до одного; в найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.

Related queries:
-> монтаж окон видео урок
Якщо документ адресується установі, її структурному підрозділу без зазначення посадової особи, їх найменування подаються у: а називному відмінку; б родовому відмінку; в давальному відмінку.
-> видео уроки по природоведению тема вселенная
Використаний у контрольних роботах і тестових завданнях матеріал підібрано відповідно до частотності його вживання у діловому професійному мовленні.
-> презентация на тему классификация триггеров
Тексти офіційно-ділового стилю вимагають: а двозначності тлумачення змісту; б точності формулювань, документації тверджень; в суто розмовної лексики.
-> как сшить сумку из ткани видеоурок
Стандартна послідовність фраз у зверненні до незнайомої людини може мати таку послідовність: а Щиро вдячний за...
-> пример драйвера линукс
Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові: Євген, Едуард, Анастас, Олександр, Юрій, Віталій, Віктор, Мирослав, Ярослав, Дмитро, Олег, Павло, Геннадій, Георгій, Михайло, Леонід, Валерій, Валентин, Іван, Микола, Максим, Володимир, Хома, Кузьма.
->SitemapЗразок бланку в пенс йний 2011 безплатно:

Rating: 88 / 100

Overall: 83 Rates