Homepage Подорожнй лист мжнародного сполучення бланк зразок


Подорожнй лист мжнародного сполучення бланк зразок


Дайте визначення поняттю « норма літературної мови». Дублікат — другий примірник документа, виданий у зв'язку із втратою оригіналу. Заява пишеться в багатьох випадках: при вступі до навчального закладу, на роботу, коли просять надати відпустку та ін.. ЗАЯВА Шановний директоре, до Вас звертається водій автобази Стеценко Олег. Ознайомлення із зразками заяв. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. На копії документа обов'язково робиться помітка вгорі праворуч «копія». У вступі зазначається причина написання документа; в основній частині викладається суть питання, наводяться докази, пояснення, міркування; у закінченні вказується мета, заради якої складено документ. Сприйняття та осмислення нової інформації. До за­яви додаю копію диплома про закінчення вузу, автобіогра­фію, трудову книжку, особовий листок з обліку кадрів. Не можна обійтися без оформлення документів і при виконанні громадсько — політичної роботи, і в особистому житті. Формування практичних вмінь та навичок. Текст поділяється на взаємозумовлені логічні елементи: вступ, основну частину доказ , закінчення. Вимоги до текстів документів. У складній заяві подаються відомості про... Особисті документи створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності. Стандартні — це документи, які мають однакову форму і заповнюється в певній послідовності й за обов'язковими правилами типові листи, типові інструкції, типові положення. Загальні вимоги до складання та оформлення документів. Прочитайте і відредагуйте текст. Звичайні безстрокові — це такі, які виконуються в порядку загальної черги. Підготувати три запитання за темою уроку. Застосування державних стандартів дає можливість ввести єдині вимоги до оформлення документів, що є необхідною умовою для механізації та автоматизації роботи з ними. У чому полягає відмінність між ними? Із 1 січня 1991 р. Назвіть документи, які пишуть від першої особ??: А протокол; Б довідка; В автобіографія; Г характеристика. Кацавець Хід заняття Організаційний момент. При цьому для реквізиту з постійною інформацією розраховується необхідна площа з урахуванням максимального набору знаків при його написанні. ЗАЯВА Прошу Вашого дозволу на проведення занять драмгуртка в актовому залі школи щовівторка з 18 до 20 години. В 1978 році ці державні стандарти були затверджені зі змінами. Заява — це документ, який містить...


Начальнику технологічного відділу Микитенку Дуже прошу надати мені п'ятиденну відпустку за власний рахунок з 14 по 18 березня за сімейними обставинами.


Вони оформляються в установленому порядку. Коли виникає потреба відтворити не весь документ, а лише його частину робиться витяг. До них зараховують також документи, які є терміновими за способами відправлення телеграма, телефонограма. Редакція може не поділяти точки зору авторів. Прочитати зразки простої та складної заяв. Рефлексійна анкета Я повторила… Я згадала… Я навчилась… Можу укласти… VI. Правильна чи неправильна модель? Ознайомлення із вимогами до мови ділових паперів. В даному державному стандарті спеціальний розділ присвячений вимогам до бланків. Коли в текстах зустрічаються поряд кілька іменників чол. Documentum — навчальний приклад, спосіб введення, доказ, взірець — це діловий папір, що закріплює інформацію про факти,події,явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людей. Стандартні — це документи, які мають однакову форму і заповнюється в певній послідовності й за обов'язковими правилами типові листи, типові інструкції, типові положення.

You may look:
-> прошивка до 4 2 без повышеня можема
Тому можна стверджувати, що державний стандарт на УСОРД встановив єдині, науково обґрунтовані загальні правила складання службових документів та машинописного їх оформлення.
-> 11 апреля прошла презентация мерседеса фото
Додаток: витяг із залікової книжки на 2 арк.
-> конспекты по познавательно речевому по дороновой
Дайте загальну характеристику цьому документу.
-> л.босова рабочая тетрадь 5 класс ответы на задания
Індивідуальні документи створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання конкретних ситуацій.
-> 2011г ответы по математике л д лаппо и м а попов практикум 2011года
Індивідуальні документи створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання конкретних ситуацій.
->SitemapПодорожнй лист мжнародного сполучення бланк зразок:

Rating: 91 / 100

Overall: 93 Rates